23 april 2018

Skatt på Dietten

Stolt beskatter nå dietten som normal lønnsinntekt. D.v.s. vi må betale skatt av dietten på kr. 1260 pr mnd. Dette er gjennomført fra 1/1-05. I henhold til tariffens §5.15 vil dette da bli et tema i tariffoppgjøret 1.April i år. Info som kom fra bedriften er som følger:

Skatteloven § 5 - 15 første ledd pkt. e nr.1 hadde frem til 1. januar 2005 følgende ordlyd:

" Som inntekt regnes ikke følgende ytelser til sjøfolk: inntekt om bord

i form av :

- tariffmessig hyretillegg for egen kost

- verdien av fritt opphold om bord

- ekstrahyre, effektgodtgjørelse og annen godtgjørelse ved forlis

- krigsrisikotillegg optjent under fart opptjent i erklært krigssone "

 

Denne bestemmelsen er nå endret slik at:

1) Reglene i første strekpunktet om tariffmessig hyretillegg for egen kost er strøket.

Det betyr at fra 1. januar 2005 vil de såkalte skattefrie ferie/fritidskostpenger, ikke lenger vare skattefri, men skal skattlegges som lønnsinntekt.

De nye reglene berører både sjøfolk i tjeneste på skip og sjøfolk/oljearbeidere i tjeneste på flyttbare innretninger.

2) Reglene i annet strekpunkt er endret, slik at reglene nå har følgende

tekst:

 

" - verdien av fritt opphold om bord, med unntak for fri kost på sokkelinnretning"

Det betyr at ansatte i tjeneste på flyttbare innretninger skal fordelsbeskattes for fri kost ombord, mens reglene for ansatte på skip, herunder offshore service fartøyer, er som før. De skal ikke skattlegges for fordel ved fritt opphold om bord, hverken for fri kost eller fritt losji.

Våre sjøfolk i tjeneste på offshore service fartøyer, under norsk og utenlandsk flagg i virksomhet på norsk og utenlandsk sokkel, skal bare skattlegges i Norge dersom de har skatteplikt i Norge,

Har de skatteplikt i Norge, vil ferie/fritidskostpengene måtte beskattes, men de skal ikke skattelegges for fordel ved fritt opphold om bord, hverken for fri kost om bord eller for fritt losji om bord.

 

» Abonner på nyheter
» Back

Powered by www.i-tools.no