22 november 2019

Nyheter fra Safe.no

Medlems-fordeler

Hva får en igjen for medlemsskapet?
• Du blir en del av oljearbeidernes egen organisasjon.
• Du får direkte innflytelse på dine sosiale og lønnsmessige arbeidsforhold.
• Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold, samt juridisk telefonservice i andre saker.
• Du får frivillig forsikringstilbud.
• Du får gode vilkår i Gjensidige-bank.
• SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og konferanser.
• Medlemsbladet SAFE magasinet sendes automatisk til din hjemmeadresse.

Du blir en del av oljearbeidernes egen organisasjon, det er medlemmene som utvikler og leder organisasjonen. SAFE betegner seg derfor som en "grasrotorganisasjon". Selv om sentralstyre og arbeidsutvalg står for den daglige driften, er det medlemmene gjennom uravstemning som er organisasjonens øverste myndighet. Nest øverst står kongressen som velger organisasjonens ledelse, peker ut prioriterte arbeidsområder og foretar nødvendige endringer av SAFE` lover og målsettinger.

Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Disse deltar i møter, kurser og seminarer etter behov. Vårt mål er at alle SAFE tillitsvalgte skal være godt skolerte og holdes faglig oppdaterte, slik at de kan imøtegå hverdagens utfordringer.

Du får direkte innflytelse på dine sosiale- og lønnsmessige arbeidsforhold.
SAFE oppfordrer klubbene, de tillitsvalgte og alle medlemmer til å avholde møter lokalt. Slik at
kommende lønnsforhandlinger kan diskuteres og utarbeide forslag for å videreutvikle tariffavtalen. Det blir avholdt en felles tariffkonferanse hvor alle klubber/foreninger er representert. Organisasjonen blir derved bedre kjent med hverandre og får en bedre innsikt i de tariff-messige problemstillinger hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det vil igjen styrke samholdet i organisasjonen. De prioriterer så kravene som oversendes til sentralstyret for endelig godkjenning. Alle klubber/foreninger er også representert i forhandlingsutvalget, som igjen tar avgjørelsen om hvilket standpunkt SAFE skal ha til forhandlingsresultatet. Det er imidlertid sentralstyret som avgjør om SAFE skal gå ut i en eventuell konflikt. Medlemmer har gjennom engasjement en stor mulighet til å påvirke utviklingen av tariffen. Du får nødvendig gratis juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold, samt juridisk telefonservice i andre privatrettslige saker.

En Høyesterettsadvokat og en advokat er tilsatt på SAFE sitt hovedkontor. De jobber
kontinuerlig med forskjellige saker som oppstår i arbeidsforholdet. Dette gjelder saker som;
• Oppsigelser
• Avskjed
• Yrkesskader
• Arbeidstvistssaker

Å få saken tatt opp gjennom SAFE går betydelig raskere enn hos de fleste andre, og vi står til din rådighet selv om saken ser vanskelig ut. Vi er kjent for å ta utfordrningene.

SAFE samarbeider med advokatene Eldhuset, Nygaard, Ronold & Maaland i Stavanger. Medlemmer kan ringe gratis til advokatene og vil få råd i de aller fleste saker av privat karrakter. Er det behov for advokatbistand utover en kortere telefonsamtale, vil advokatene være tilgjengelige til en konkurransedyktig pris: for tiden kr. 300,- for 1. konsultasjon inntil
1/2 time, kr. 1050,- pr time utover dette. 24 prosent mva. kommer i tillegg. Kontakt advokatene på tlf. 51 89 86 00.

Du får et godt forsikringstilbud – SAFE/YS forsikringene
Forsikringene er et tilbud og baseres på frivillighet, ingen forsikringer er derfor inkludert i SAFE kontingenten, med unntak av SAFE-grunnforsikring som gjelder fra 01.01.03. Avtalen er lagt ut i SAFE arkiv.

Som medlem av SAFE har du tilgang til bank- og forsikringsavtalen og de tilbud som er forhandlet frem mellom YS og Gjensidige NOR forsikring. Les mer på om YS/Gjensidige medlemsfordeler på Toppmenyen (til høyre)

Powered by www.i-tools.no