22 november 2019

Nyheter fra Safe.no

Subsea7 vinner IMR kontrakt med Statoil

Statoil har tildelt Subsea7 en 5 års IMR kontrakt med opsjoner. Dette er en ny kontrakt som erstatter den Far Saga har i dag. Den har en verdi på 2 milliarder inklusive opsjoner. Subsea 7 og Eidesvik Offshore ASA har inngått 8 års kontrakt for et nytt subsea IMR skip.

http://www.eidesvik.no/nyhetsarkiv-og-media/prestisjekontrakt-med-subsea-7-article476-30.html

Subsea 7 sikret Statoil-milliarder

 

Rammekontrakt for ROV-inspeksjoner, vedlikehold og reperasjoner i Nordsjøen og Norskehavet.

Tekst: John Økland

Statoil har tildelt en rammekontrakt til Subsea 7 for for inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner og rørledninger. Estimert kontraktsverdi er tilnærmet 2 milliarder kroner, inklusive opsjoner, melder Statoil.

Leverandøren skal utføre og levere tjenester innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner (Subsea IMR). Tjenesten inneholder bruk av utstyr, personell og fartøy.

Avtalen har en varighet på fem år, og har to opsjoner med ett års varighet. Operasjonell oppstart er planlagt fra 1. juli 2011, og gjelder for norsk, britisk, hollandsk, dansk, tysk, belgisk og fransk kontinentalsokkel.

Primært opererer disse IMR-fartøyene for de lisenser som har produksjon fra undervannsanlegg, for norsk sokkel vil det si alle undervannsfelt fra Snøhvit i nord til Sleipner i sør.

Denne kontrakten vil komme i tillegg til eksisterende kontrakter innen undervanns IMR som Statoil har med DeepOcean.

Bestiller nytt skip
Som et direkte resultat av denne avtalen, har Subsea 7 inngått en åtteårig kontrakt med Eidesvik Offshore for leveranse av et nytt subsea IMR-fartøy, som er ventet levert i slutten av 2012.

Den totale kontraktsverdien er i overkant av 1 milliard kroner.

Og i forbindelse med denne kontrakten, har Eidesvik Offshore inngått en avtale med Ulstein Verft om bygging av skipet. Kontraktsverdien på byggekontrakten vil være i overkant av 800 millioner kroner.

Denne kontrakten gjør at Eidesvik Offshore har totalt tre skip på langsiktige kontrakter med Subsea 7.

- Denne kontrakten er nok en bekreftelse på at Eidesvik er en langsiktig partner for ett av verdens største undervannsentreprenører. Dette forsterker vår profil som en internasjonal industriell leverandør til det stadig voksende markedet for undervannsoperasjoner, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Subsea 7 sikret Statoil-milliarder
Publisert 11.02.2011 09:08:44 av Glenn Stangeland
0
Kommentarer
Vis RSS feed
Publiser på Facebook
Vis relaterte saker
Send nyhet til en venn
Skriv ut saken

Rammekontrakt for ROV-inspeksjoner, vedlikehold og reperasjoner i Nordsjøen og Norskehavet.

Tekst: John Økland

Statoil har tildelt en rammekontrakt til Subsea 7 for for inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner og rørledninger. Estimert kontraktsverdi er tilnærmet 2 milliarder kroner, inklusive opsjoner, melder Statoil.

Leverandøren skal utføre og levere tjenester innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner (Subsea IMR). Tjenesten inneholder bruk av utstyr, personell og fartøy.

Avtalen har en varighet på fem år, og har to opsjoner med ett års varighet. Operasjonell oppstart er planlagt fra 1. juli 2011, og gjelder for norsk, britisk, hollandsk, dansk, tysk, belgisk og fransk kontinentalsokkel.

Primært opererer disse IMR-fartøyene for de lisenser som har produksjon fra undervannsanlegg, for norsk sokkel vil det si alle undervannsfelt fra Snøhvit i nord til Sleipner i sør.

Denne kontrakten vil komme i tillegg til eksisterende kontrakter innen undervanns IMR som Statoil har med DeepOcean.

Bestiller nytt skip
Som et direkte resultat av denne avtalen, har Subsea 7 inngått en åtteårig kontrakt med Eidesvik Offshore for leveranse av et nytt subsea IMR-fartøy, som er ventet levert i slutten av 2012.

Den totale kontraktsverdien er i overkant av 1 milliard kroner.

Og i forbindelse med denne kontrakten, har Eidesvik Offshore inngått en avtale med Ulstein Verft om bygging av skipet. Kontraktsverdien på byggekontrakten vil være i overkant av 800 millioner kroner.

Denne kontrakten gjør at Eidesvik Offshore har totalt tre skip på langsiktige kontrakter med Subsea 7.

- Denne kontrakten er nok en bekreftelse på at Eidesvik er en langsiktig partner for ett av verdens største undervannsentreprenører. Dette forsterker vår profil som en internasjonal industriell leverandør til det stadig voksende markedet for undervannsoperasjoner, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

» Abonner på nyheter
» Back

Powered by www.i-tools.no