22 november 2019

Nyheter fra Safe.no

Verving av nye medlemmer

Her ligger linker til info om vervekampanjen til Safe og innmeldings-/verve-skjema

SAFE vervekampanje:
http://www.safe.no/news.cfm?id=160231

SAFE innmeldingsskjema / Verveskjema:
http://www.safe.no/dokumenter/SAFE verveskjema.indd1.pdf

Husk å sende dette til safeklubben@subsea7.com, så vil vi sørge for at det blir registrert, og at du vil få din vervepremie, eventuelt samle opp til en Apple Ipod (2 medlemmer) eller Apple Iphone (5 medlemmer).

Powered by www.i-tools.no