22 november 2019

Nyheter fra Safe.no

Milliardskip til Acergy

Acergy har bestilt et tungløftskip til nærmere tre milliarder kroner. Skipet skal kunne løfte 5000 tonn. Skipet skal leveres tidlig 2010.



Acergy har bestilt et tungløftskip til nærmere tre milliarder kroner.
Skipet er et kranskip,skal bygges på Merwede-verfteti Nederland. Det er enkeltskroget, og har en løftekapasitet opp til 5000 tonn.

Tungløftskipet kan huse 395 mennesker og skal leveres tidlig i 2010.

Skipet skal leveres i første kvartal av 2010. Store deler av finansieringen foregår via egenkapital fra selskapene Acergyog Merwede,som også er partnere via joint venturet Seaway Heavy Lifting.

» Abonner på nyheter
» Back

Powered by www.i-tools.no